Avís Legal

INFORMACIÓ ADDICIONAL

1. Responsable del Tractament de les seves dades:
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem en el seu
coneixement que el responsable del tractament de les seves dades es:

LIFT CONFORT, S.L.
NIF B-667 05 336
Direcció postal:C/Pamplona, 11, 08227 Terrassa (Barcelona)
Direcció electrònica: info@liftconfort.com
Telèfon: 938 449 476

2. Finalitat del Tractament de les seves dades: Atendre les sol·licituds d’informació/consultes.

LIFT CONFORT tractarà les seves dades amb la finalitat de:
o Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari
contactar de la web ens enviïn. o Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i, en els casos que s’escaigui, facilitar-
los ofertes dels nostres productes i/o serveis dels que ens hagi manifestat el seu interès.
LIFT CONFORT no prendrà decisions automatitzades en base a les dades del seu perfil.

3. Legitimació per al tractament de les dades: Per consentiment del interessat

La base legal per al tractament de les seves dades es la obtenció del consentiment del usuari del
fitxer. Es per això que LIFT CONFORT sol·licita el seu consentiment per tractar les seves dades
amb la finalitat anteriorment descrita de gestionar i atendre les consultes que ens plantegin,
consentiment que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos el present
formulari.

4. Període conservació de les dades

LIFT CONFORT conservarà les dades personals que ens hagi proporcionat, en tant en quan
no ens sol·liciti la seva supressió.

5. Destinataris als que comunicarem les seves dades

Els destinataris de les seves dades seran el personal de l’empresa i l’Administrador de la
companyia i els prestadors de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions, com
l’empresa encarregada de prestar serveis informàtics de gestió del correu electrònic i de gestionar
la pagina web, que accedirien a les seves dades com a encarregats del tractament.
Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

6. Drets que l’assisteixen

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les
persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a
cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a sol·licitar la
supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a
la finalitat per a la que es van recollir, a l’ oblit ,a la limitació del tractament i a la portabilitat de les
dades, dirigint-se per escrit a info@liftconfort.com amb copia del seu DNI.